Environmentální politika

Environmentální politika

Rozvoj společnost KOITO CZECH s.r.o. je založen na harmonickém sladění ekonomického růstu a ochrany životního prostředí.

Environmentální minimum najdete v sekci Dokumenty.

Certifikace: ISO 14001

Vedení společnosti stanovilo profil sledování, vyhodnocování a prezentaci aspektů, které jsou v souvislosti s činností společnosti významné pro ochranu životního prostředí:

- Monitorovat množství vzniklých nebezpečných odpadů a jejich následné likvidace s doložitelnou analýzou.

- Monitorovat a měřit vznik ostatního odpadu vzhledem k zátěži skládek na životní prostředí.

- Pravidelné monitorování autorizovanou osobou, která kontroluje vypouštění znečišťujících látek do ovzduší ze stacionárních zdrojů tepla ve svých objektech.

- Monitorovat a měřit spotřebu organických barev a rozpouštědel, maximalizovat používání vodou ředitelných barev.

- Ve všech oborech a činnostech pracovat dle požadavků ISO 14 001.

- Snižovat spotřebu energií v provozovnách používáním úsporných spotřebičů a systémů. Monitorovat a vyhodnocovat spotřebu energií v provozovnách (voda, plyn, elektrická energie).

- Zajištění pravidelného vzdělávání zaměstnanců jako jednu z cest vedoucích k minimalizaci rizik spojených s ohrožením životního prostředí.

Jako subdodavatele přednostně vybírat dodavatele, kteří jsou certifikováni dle ISO 14 001 a kteří se chovají šetrně k životnímu prostředí. Výběr dodavatelů zařízení a služeb ovlivňujících životní prostředí provádět podle stanovených kritérií a jejich způsobilost a kvalifikaci průběžně ověřovat.


Jsme součástí projektu zelená firma.


Certifikát IATF
Certifikát IATF