Odpovědná firma

Odpovědná firma

Cílem společnosti KOITO je vyrábět světlomety dle potřeb zákazníků, tím přispívat ke všeobecnému rozvoji, a zajistit úspešnou spolupráci a prospěch akcionářům, zákazníkům, zaměstnancům, obchodním partnerům a obyvatelům regionů, ve kterých společnost působí.
V rámci všech našich podnikatelských aktivit usilujeme o ochranu životního prostředí podle hesla „Výroba šetrná k lidem a k Zemi“. Aktivity a rozhodnutí skupiny KOITO se řídí národními, mezinárodními zákony a nařízeními a firemní etikou skupiny KOITO, která je založena na našich principech. Jsme moderní a společensky odpovědná firma.

Seznamte se s principy, kterými se ve skupině Koito řídíme: